Njepśizjawjony(a)

Z Kitakija

Źi na bok: Nawigacija, Pytaś

Dejš se pśizjawiś, aby mógał dataje uploadowaś.

Slědk k boku Głowny bok.

Naglědy
Wósobinske pomocne srědki